کاشیتو، کاشی های دست رنگ و دست ساز

با دیدن کاشی های رنگی بر تن بناهای معماری ایران، این سوال ممکن است پیش بیاید، که چه کسانی این کاشی ها رو ساخته اند؟. اگر کمی بیشتر دقت کرده باشید، شاید بتوانید یک اسم از سازنده را در گوشه ای از این کاشی ها پیدا کنید. ولی  همیشه این گونه نیست. در ایران انتقال موروثی و سینه به سینه مشاغل و هنرها رایج بوده است. ساخت کاشی یا کاشی سازی، از جمله این هنرها و مشاغل است، که بصورت سنتی در ایران انجام می گرفته است. مجتمع کارگاهی کاشیتو هم بر اساس همین سنت شکل گرفته است.

بزرگترین کارگاه ساخت کاشی های سنتی در ایران بعد از صفویه و در زمان ظل السلطان، کارگاه معروف استاد عبدالرحیم در اصفهان و در نزدیکی مسجد جامع بوده است. که در آن تمامی رسته های طراحی نقوش و گره سازی، رنگ و لعاب، چرخ کاری، معرق کاری، هفت رنگ و سایر انواع کاشی، با همکاری استادان ماهر و کارگران با تجربه بر طبق اسلوب قدیم که از دوره صفویه باقی مانده بود، تهیه می شده است.

مجتمع کارگاهی کاشیتو، با بهره گیری از این تجارب و با استفاده از روش های به روز در طراحی و ساخت کاشی، هم اکنون در تهران  در حال فعالیت است.