کاشی تزیینی

شناسه محصول : 2502

تولید انواع کاشی های تزیینی با طرح گره ( گره چینی)