کاشیتو، کاشی های دست رنگ و دست ساز

کاشی مسجد

شناسه محصول : 3769

کاشی مسجد

کاشی مسجد انواع مختلفی دارد. از دیرباز مساجد و بناهای مذهبی جایگاه ویژ های نزد مردم ایران به ویژه هنرمندان داشته است.

 تزئینات مساجد ایران در ابتدا محدود به آجر و گچ میشد. اما رفته رفته با رواج انواع کاشی، هنرمندان به فکر تزئین مساجد با این عنصر تزئینی بنا افتادند. 

هنرمندان کاشیکار در کنارهنرمندان خطاط، گچکار و حجار در هرچه زیباتر ساختن مساجد و بناهای مذهبی تلاش کردند. 

کاشیکاری پیوندی الوهی بین آسمان و زمین ایجاد میکند. همچنین رنگهای دلنشین، اجراهای ظریف و نقشهای به کار رفته در کاشی ها حالت تقدس و معنویت بنا را دوچندان میکند. 

کاشی در قسمتهای مختلف داخل و خارج بنای مساجد به کار رفته است، از جمله محراب، کتیبه،گنبد، مناره، ایوان و… . 

با نگاهی اجمالی به مساجد ایران، کمتر مسجدی را میتوان یافت که با کاشی تزئین نشده باشد. کاشی مسجد انواع مختلفی دارد .

 از جمله کاشی هفت رنگ و کاشی معرق. کاشیکاری مساجد ایران به درج های از کمال و زیبایی رسیده که آوازه آن در تمام دنیا پیچیده است. 

به طوری که این هنر از مرزهای ایران گذشته و به کشورهای دیگر،مخصوصاً کشورهای اسلامی نیز راه پیدا کرده است. هر ساله بازدیدکنندگان زیادی از سرتاسر دنیا برای دیدن زیبایی های این مرز و بوم به ویژه مساجد، که حاصل دستان توانگر هنرمندان ایرانی است به این سرزمین سفر میکنند.