کاشیتو، کاشی های دست رنگ و دست ساز

کاشی سنتی مدرسه

شناسه محصول : 2721

کاشی سنتی مدرسه

کاشی سنتی مدرسه برای موارد زیر کاربرد دارد:

  • تابلو کاشی سردر ورودی برای نام و مشخصات آموزشگاه ها و مدارس
  • تابلو کاشی کاری سنتی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و آموزشی
  • تابلو کاشی مشخصات مدارس و …

در مدارس قدیمی ایران مانند مدرسه دارالفنون و یا نمونه های قدیمی تر

مانند مسجد خان شیراز میتوان نمونه هایی از هنر کاشیکاری سنتی را در کتیبه ها و

قاب ها مشاهده کرد.

در مجتمع کارکاهی کاشیتو می توانید انواع تابلوهای کاشی مدارس و آموزشگاه ها را سفارش دهید.

برای دریافت طرح اولیه و براورد هزینه، مشخصات و ابعاد تابلو را برای شماره

989124432987+ از طریق واتس آپ یا تلگرام ارسال کنید.