فهرست بستن

جلوه های آب و کاشی سنتی در آبنما و استخر و حوض

نمونه های زیادی از حوض و آبنما در معماری ایران وجود دارد که با کاشی تزیین شده اند.

مانند آبنمای باغ فین کاشان یا آبنمای باغ ارم شیراز که کاشی های فیروزه ایی در آن ها به کار رفته است.

کاربرد کاشی تزیینی در آبنمای باغ فین کاشان و باغ ارم شیراز

fin eram persian garden tile

در معماری ایران آبنماها با اشکال مختلف وجود دارد. از حوضچه و آبنما با اشکال گرد و منحنی تا حوض و استخر مربع و مستطیل. در زیر نمونه هایی از کاربرد کاشی تزیینی در آبنما و حوض با اشکال مختلف را می بینید.

کاربرد کاشی تزیینی در حوض و آبنما با اشکال مختلف

round - fountin - tile - decorative 1
کاشی تزیینی برای حوض گرد و منحنی
Octagonal fountain decorative tile
کاشی تزیینی در حوض هشت ضلعی و هشت پر
wall fountain decorative tile
کاشی تزیینی در آبنمای دیواری
decorative tile pool
کاشی تزیینی کف استخر
decorative tile wall pool
کاشی تزیینی دیواره حوض و استخر

کاربرد کاشی های تزیینی در آبنما، حوض و استخر مانند سایر کاشی هاست. تنها طرح کاشی می بایست بر روی سرامیک اجرا شود. تا در مقابل آب دوام کافی را داشته باشد.